Tag-arkiv: Kirkehavegård

Dybbøl 1864

Onsdag den 1. oktober 2014

Peter Sibbesen fra Farum er født og opvokset i Dybbøl i en familie med dybe rødder i det sønderjydske. Han fortæller om, hvad han har set og hørt om krigen i 1864, den tyske tid, genforeningen i 1920 og hvordan alt dette har præget tiden  derefter.

Kirkehavegård klokken 19.30. Entre 10 kroner for medlemmer af lokalafdelingen, for andre 40 kroner til dækning af kaffe og foredrag.

Baltikums dramatiske historie

Torsdag d. 25. oktober 2012

Lektor Karsten Fledelius, historiker og medieforsker fra Københavns Universitet og leder af adskillige rejser til de baltiske lande siden 1992, fortæller om de baltiske landes dramatiske og omskiftelige historie fra de danske og tyske korstog til området i begyndelsen af 1200-tallet, over dannelsen af den tyske ordensstat og det litauiske storrige i 1300-tallet til kampene mellem Polen-Litauen, Rusland, Danmark og Sverige efter den tyske ordensstats opløsning i 1500-tallet, Ruslands indlemmelse af hele området i 1700-tallet og de baltiske staters dramatiske uafhængighedskampe i 1900-tallet.

At området i dag er faldet til ro som tre frie stater inden for Den europæiske Union, i nær forbindelse med de nordiske lande, havde få kunnet forudse for 25 år siden. Det er et moderne eventyr på en mørk baggrund.

Karsten Fledelius vil også komme ind på grundene til, at de tre lande er så forskellige fra hinanden, langt mere end de nordiske lande indbyrdes, både historisk, sprogligt og religiøst, samt hvilken betydning de nordiske lande har haft og har på de tre unge demokratier ved Østersøens østlige kyst.

Arrangementet foregår på Kirkehavegård klokken 19.30. Entreen er 10,- kroner til kaffen for medlemmer af lokalafdelingen. Øvrige deltagere betaler 30,- kroner for kaffe og arrangement.