Forårsprogram

Forårsprogram 2019

Velkommen til forårets program.

Vi byder på 2 spændende foredrag, en generalforsamling med
underholdning, 
og en udflugt.  

Til foredragene betaler medlemmer 40 kr. for kaffe/kage eller vin/chips.

Ikke-medlemmer betaler 50 kr.

Medmindre andet er nævnt

Januar

Mandag 28. januar – kl. 19:30 på biblioteket.

Foredrag om ” Skogfinnerne ” ved Tuuva Eskeland.

Lektor emerita, dr. art Tuuva Eskeland fortæller om Skogfinnerne.

I Norge bosatte skogfinnerne sig i Hedmark i slutningen af 1500-tallet.

Skogfinnerne er en af Norges 5 nationale minoriteter.

Hovedparten af den finske indvandring skete i perioden 1575 – 1660 og de kom til grænseområderne som i dag kaldes Finnskogen.


Marts

Generalforsamling
Mandag 11.  Marts – kl. 19.30  
Kirkehavegård sal 2.

Generalforsamling efter vedtægterne.

Det er gratis at deltage, og bestyrelsen er vært for et mindre traktement. Efter generalforsamlingen vil der være musikalsk underholdning ved Laila Maegaard, Hans Ågård og Grete Hermansen

April

Mandag 29. April 2019 – kl.19.30 på Kirkehavegård

“1. Verdenskrig – og Danmarks overlevelse 1914 – 1918”

Ved Jørgen Storm, pensioneret oberstløjtnant og nu lærer i folkeskolen

Nationale spændinger i Europa førte i 1914 til en krig, der hurtigt udviklede sig til en verdenskrig, ingen havde forestillet sig, og til et resultat, ingen havde drømt om. 

4 års rædsler hærgede vores kontinent og store dele af kloden. Europakortet blev ændret totalt, da freden endelig sænkede sig.

 

Jørgen Storm vil fortælle om den politiske og militære situation og udvikling op til krigsudbruddet, om begivenhederne i krigsårene i hovedtræk og om afslutningen, der lagde kimen til en ny verdenskrig kun 21 år efter. Han vil undervejs komme ind på Danmarks situation og om, hvordan vi undgik at blive inddraget direkte i krigens rædsler.


Maj

Udflugt lørdag 4. Maj – 13:00

Byvandring i Køge med guide

Siden 1966 har Køge haft et særligt program for bevarelsen af de gamle bygninger, både de privatejede og de, som kommunen ejer.


På byvandring i Køge midtby oplever vi på den ene side de
gamle smukke, velbevarede huse, der fortæller byens lange historie, og på den anden side Køge som den driftige, moderne by med et levende handels- og kulturliv. 


Hekseprocessen Køge Huskors er ofte en del af fortællingen, ligesom historien om Træskoslaget og H. C. Andersens
ophold i byen indgår i turen.


Efter guidningen, som tager ca. 1½ time, går vi hen på en nærliggende cafe, hvor der er mulighed for afslutte turen med kaffe/kage – eller hvad man nu vil have – for egen regning.


Siden 1966 har Køge haft et særligt program for bevarelsen af de gamle bygninger, både de privatejede og de, som kommunen ejer.


På byvandring i Køge midtby oplever vi på den ene side de
gamle smukke, velbevarede huse, der fortæller byens lange historie, og på den anden side Køge som den driftige, moderne by med et levende handels- og kulturliv. 


Hekseprocessen Køge Huskors er ofte en del af fortællingen, ligesom historien om Træskoslaget og H. C. Andersens
ophold i byen indgår i turen.


Efter guidningen, som tager ca. 1½ time, går vi hen på en nærliggende cafe, hvor der er mulighed for afslutte turen med kaffe/kage – eller hvad man nu vil have – for egen regning.


Turen i Køge starter kl.13.00. Vi følges enten fra
Allerød til Køge med S-toget eller man kan selv tage egen transport til Køge.


Vi mødes for enden af den store trappe på Stationstorvet i Køge med vores guide Lars Nielsen.


Vi får en tur gennem den centrale bymidte, og der er mulighed for at se middelalderkældre, der normalt ikke er adgang til.


Prisen for den guidede tur er 90 kr. for medlemmer og 100
kr. for ikke-medlemmer,


Tilmelding
senest 27. april til Lis Arendt, tlf. 20933137.

email: lisarendt0710@gmail.com