Aktiviteter i 2022

 

Kære medlemmer af Foreningen Norden, Allerød Afd.

Coronaepidimien har været en hindring for aktiviteter i mange uger.
Foredrag der var bestilt har vi måtte aflyse

Men nu er vi på banen igen.
Først med et foredrag en tur til Skåne d. 20. marts
og Generalforsamling d. 28. marts
Nærmere om ovenstående senere.

Foredrag om Struense med Ulrik Langen.
24. januar 2022 kl. 19:30  på Allerød Bibliotek                           
Pris 50 kr. for medlemmer 60 kr. for ikke medlemmer

 

 

 

 

 

Struensee – oplysningshelt og landsforræder
Da livlæge og kabinetsminister Johann Friedrich Struensee blev henrettet i april 1772 var der næppe mange, der kneb en tåre. Faktisk blev hans fængsling og senere henrettelse mødt med glædesudbrud af hidtil usete dimensioner.

Man kan derfor spørge, hvordan det er gået til, den nok mest upopulære politiker i danmarkshistorien er endt med at blive et symbol på fremskridt, humanitet og opgør med mørkede traditioner.

Mange etiketter er gennem tiden blevet hæftet på J.F. Struensee. 
I dette foredrag følger vi Struensee som politiker efterfulgt af hans senere forvandling fra i samtiden til at være opfattet som landsforræder og lykkeridder til at blive tragisk elsker og oplysningshelt i faglitteratur, film og fiktion.

 

 

 

 

 

 

Tag med DN- og Foreningen Norden- Allerød afdelinger på forårs bustur til det skønne Skåne
Tema: Natur, kultur og fugle
Dato: Søndag d. 20. marts 2022 fra kl. 8:00 – ca. 18:00
Turledere: Christian Rørdam og Kurt Borella

Det centrale sydlige Skåne er på mange måder meget forskelligt fra Sjælland. Her er kuperet med meget skov og mange søer, opdyrkningsgraden er lavere og her bor langt færre mennesker end på Sjælland. Samtidig har de Skånske godser og herregårde meget store jordtilliggender med et rigt dyre- og planteliv. Her kan du opleve smukke landskaber og en natur-rig mosaik af skov, natur-enge, husdyrgræssede overdrev og dyrkede områder.  Vi kommer til at opleve mange af disse herligheder og håber at se det særdeles artsrige fugle- og dyreliv med arter som havørn, kongeørn, glenter, ravne, høge, spætter, vildsvin, kronhjort, dådyr og rådyr. 
På turen vil vi koncentrere os om det natur-rige sø- og skovområde i og omkring ’Romeleåsen’,
geologisk en ’horst’, der rejser sig imponerende over det lavtliggende, is-elv afstrømingsområde,
der i dag rummer søerne Krankesjön,  Vombsjön og  Søvdesjön.

 

 

 

 

 

På og omkring ’Romeleåsen’ ligger der mange herregårde med bevaringsværdige miljøer, hvoraf vi passerer flere af dem.
Turen ligger på en årstid hvor vi også kan forvente at se en del forårstrækkende fugle, som f.eks. traner, storke, gæs med flere.
 
Frokost, kaffe og kage indtages på Kulturen Östarps Gästgivaregård med udsigt til det omgivende frilandsmuseums meget smukke omgivelser.
Her findes gamle gårde og en samling af sjældne Nordiske husdyrracer, ænder, gæs, får og svin. Også her er meget fuglerigt.

 
 
 

 

 

 

Der vil blive et kort rast med mulighed for toiletbesøg umiddelbart efter Øresundbroen.

Vedr. oplysninger om turen, kontakt: Kurt Borella: kurtborella@outlook.dk. Tlf. 29242482
Turen gennemføres ved minimum 25 betalende deltagere

 Vigtigt ved tilmelding:
Tilmelding SKAL ske til:
Lisbeth Grum-Schwensen
træffes. 28145498  mellem 18-20
Email: lisbethgrumschwensen@gmail.com
Betaling på kontonr.: 5358 0248983 Foreningen Norden Allerød
 
Ved betaling skal du:
Oplys navn
emailadr
Telefonnummer
Oplys om du er medlem i DN eller Norden
Du er først tilmeldt når du har betalt.
 
Husk: ID med foto
Tilmeldingsfrist: Søndag d. 6. marts  2022
DN-Allerød og Foreningen Norden- Allerød håber at I vil deltage på denne spændende tur.