Nordboerne og klimaændringer i Grønland

Tirsdag 12. april 2011

Geologen Naja Mikkelsen fra GEUS har deltaget i et forskningsprojekt omkring de sydgrønlandske vikingers – Nordboernes – livsgrundlag, og vil fortælle om nogle af de spændende resultater af denne forskning, der bl.a. vedrører klimaændringer gennem middelalderen og den indflydelse, disse ændringer har haft på nordboernes liv. Foredraget er med billeder.