Foreningen Norden – Allerød Afdeling

 

 
 
 
 

 

 

Foreningen NORDEN blev grundlagt i 1919 og arbejder under mottoet “Kendskab skaber venskab” på alle måder for at styrke og udvikle de nordiske landes samarbejde.

Foreningen påvirkede regeringerne til at indføre pasunionen i 1949, der har betydet, at de nordiske folk lige siden har kunnet rejse i hinandens lande uden pas. Ligeledes har foreningen været medvirkende til oprettelsen af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

I Danmark har foreningen ca. 15.000 medlemmer fordelt på omkring 150 lokalafdelinger, hvoraf Allerød har godt 100 medlemskaber.

Foreningen NORDEN i Allerød arbejder gennem foredragsarrangementer, museumsbesøg, udflugter til bl.a. Skåne, rejser i de nordiske lande og andre aktiviteter på at fastholde det nordiske i hverdagen.

Vil du være medlem af foreningen NORDEN kan du blot henvende dig til foreningens formand
eller kasserer. 
Et personligt medlemskab koster kr. 295.-,
Husstandsmedlemskab kr. 390.-.
Er du pensionist koster det kr. 195.-,
Pensionist-par betaler kr. 240.-,
Skolemedlemskab betaler kr. 495.-.
Alle beløbene pr. år.

VELKOMMEN!