Foreningen Norden – Allerød Afdeling

Foreningen NORDEN blev grundlagt i 1919 og arbejder under mottoet “Kendskab skaber venskab” på alle måder for at styrke og udvikle de nordiske landes samarbejde.

Foreningen påvirkede regeringerne til at indføre pasunionen i 1949, der har betydet, at de nordiske folk lige siden har kunnet rejse i hinandens lande uden pas. Ligeledes har foreningen været medvirkende til oprettelsen af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

I Danmark har foreningen ca. 15.000 medlemmer fordelt på omkring 150 lokalafdelinger, hvoraf Allerød med godt 100 medlemskaber er en af Sjællands største.

Foreningen NORDEN i Allerød arbejder gennem foredragsarrangementer, museumsbesøg, udflugter til bl.a. Skåne, rejser i de nordiske lande og andre aktiviteter på at fastholde det nordiske i hverdagen.

Vil du være medlem af foreningen NORDEN kan du blot henvende dig til foreningens formand eller kasserer. Et personligt medlemskab koster kr. 240.-, husstandsmedlemskab kr. 315.-. Er du pensionist koster det kr. 145.-, mens et pensionist-par betaler kr. 175.-. Alle beløbene pr. år.

VELKOMMEN!